Rekrutacja

HARMONOGRAM  REKRUTACJI   2019/20

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego do Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Dębicy na rok szkolny 2019/2020 będą się odbywać w następujących terminach:

 • Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci przyjętych do przedszkola do 1 marca  2019 r.
 • Wydawanie i składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami od 4 do 29 marca 2019 r.
 • Weryfikacja komisji rekrutacyjnej od 4 marca do 3 kwietnia 2019 r.
 • Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 5 kwietnia 2019 r.
 •  Przyjmowanie potwierdzeń wyboru przedszkola od 5 do 9 kwietnia 2019 r.
 • Obradowanie komisji rekrutacyjnej od 10 do 11 kwietnia 2019 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 12 kwietnia 2019 r.

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania uzupełniającego będą obowiązywać następujące terminy:

 • Przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi dokumentami, weryfikacja komisji rekrutacyjnej od 23 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r.;
 • Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 7 maja 2019 r.
 • Przyjmowanie potwierdzeń wyboru przedszkola od 7 do 8 maja 2019 r.;
 • Obradowanie komisji rekrutacyjnej 8 maja 2019 r.;
 • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 9 maja 2019 r.