Niedziela Dobrego Pasterza

22 kwietnia 2018 r. w Niedzielę Dobrego Pasterza spotkaliśmy się na naszej comiesięcznej Mszy Świętej, prosząc Pana Jezusa o dar nowych powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Podczas kazania mogliśmy zobaczyć pasterza, który troszczy się o powierzone mu owce, tak jak Jezus – Dobry Pasterz  troszczy się o każdego z nas. Liturgię Mszy Świętej przygotowywała s. Katarzyna Kłębokowska z rodzicami i dziećmi z gr. „Motylki”. Tradycyjnie śpiewała także schola naszych Rodziców:) Wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę.