Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

  • Przewodniczący: p. Tomasz Czapla
  • Zastępca: p. Anna Krawczyk
  • Sekretarz: p. Jolanta Szyper – Mytkoś
  • Skarbnik: p. Iwona Czerwiec

Członkowie:

  • p.  Anna Benesz
  • p. Justyna Janas
  • p. Alicja Szeglowska
  • p. Ewelina Zagórska
  • p. Arkadiusz Piecuch
  • p. Wojciech Kędzior